Maes Brandstoffen
duurzame brandstoffen

De sector van stookolie, brandstoffen en aardgas is niet meteen een sector die je als “duurzaam” beschouwt. Fout, zo blijkt bij een bezoek aan Dirk Maes. Samen met zijn broer Luc leidt hij al een meer dan dertig jaar brandstoffen Maes, het familiebedrijf dat zij van hun vader overnamen. Ze dragen menselijke waarden hoog in het vaandel en zetten zich actief in om de ecologische voetafdruk van hun producten en hun sector op termijn ter verminderen.

De deur van het kantoor van Dirk Maes staat altijd open. De werknemers lopen er spontaan binnen en buiten. “Mijn mensen moeten het gevoel hebben dat ze bij mij kunnen komen aankloppen om oplossingen te zoeken voor problemen die ze ondervinden.” Zo zoekt Dirk actief mee naar manieren om verlofschema’s op te maken die werk en privé van iedereen in balans houden. Dirk is duidelijk: “Wij hebben altijd gewerkt als een familiebedrijf en dat wil ik zo houden. Ik wil dat de mensen hier graag zijn, dat ze zich als gelijken behandeld voelen en dat er een zekere verbondenheid is tussen alle werknemers.”

Sommige van mijn werknemers werken hier al 30 jaar. Ik ben met hen opgegroeid en heb
lief en leed met hen gedeeld. Ze zijn een belangrijk deel van mijn leven.

Dirk was chauffeur wanneer hij ongeveer veertig jaar geleden samen met zijn broer in het bedrijf van zijn vader stapte. “Ik wist toen al dat we het anders moesten aanpakken. Ik geloof in het spreekwoord 'stilstaan is achteruitgaan'. Onze sector is nu eenmaal vergankelijk.” Dirk kijkt vooruit zowel in zijn onderneming als in zijn sector. Hij investeert in aardgasstations, elektrische laadpalen en duurzame Diesel. “Ik besef goed dat die zaken slechts tussenstappen zijn. Dat zijn niet de miraculeuze oplossingen die ervoor zullen zorgen dat we duurzame brandstoffen/energie zullen hebben, maar ze dragen zeker hun steentje bij. Ik blijf verder kijken en investeren in onderzoek om onze sector zo 'proper' mogelijk te maken”, stelt Dirk.

Als ondernemer ben je moreel verplicht om mee te werken aan de toekomst van de sector
waarin je werkzaam bent.

Momenteel verkent Dirk de mogelijkheden van waterstof als bron van energie. Hij trok ervoor naar Duitsland; waar ze op dat gebied al verder staan dan in België. “Als ondernemer moet je altijd vooruitkijken en moet je stappen zetten naar vernieuwing en verbetering. Dat wil in ons geval zeggen dat je geld en tijd investeert in iets waarvan je niet zeker bent dat het ooit zal opbrengen. Er moet iemand de eerste stap zetten, anders blijft iedereen naar elkaar kijken voor oplossingen. Ik voel aan dat je als ondernemer het voortouw moet nemen in die dingen.”

Voor Dirk gaat de verantwoordelijkheid als ondernemer nog verder dan de sector alleen. Hij zet zich ook actief in voor meerdere goede doelen. “Dat is iets dat we van onze ouders hebben meegekregen. Als je het goed hebt, dan moet je de mensen rondom je helpen en laten meegenieten. Daarom zetten we ons al jaren in voor diverse sociale doelen en steunen we verschillende jeugdsportclubs. Sport brengt verbondenheid; een gevoel dat ik graag wat meer zie terugkomen zowel op de werkvloer als in de maatschappij.”

Deel het verhaal van Dirk

Andere verhalen uit de buurt

De ondernemers in je stad of gemeente hebben vaak een grotere impact op hun omgeving dan je zou denken. Ontdek hier de verhalen achter de ondernemingen in jouw buurt.