Labora
samenwerking en inspiratie

Een inspirerende plek waar een diverse poel aan personages elkaar ontmoeten om onder één dak, in interactie met anderen, aan eigen projecten te werken. Dit concept ontbrak in Leuven, en daarom staken drie jonge Leuvenaars met een duidelijke visie de handen uit de mouwen. “Labora is een maak- en werkplek, waar organisaties, creatievelingen en de bedrijven samen kunnen denken, maken, werken en groeien.” 

Wanneer Ward Broeckaert, Hendrik Vandenberghe en Ward Gordts genoodzaakt waren om voor hun digitaal communicatiebureau Fluens van kantoor te veranderen, was de zoektocht naar een even inspirerende plek begonnen. Het aanbod viel echter tegen, en daarom gingen zij nog geen jaar geleden in gesprek met de Benedictijnen van de prachtige Abdij Keizersberg met als doel zelf een co-working op te richten. “Wat is zinvol werk? Dit is de vraag die de paters aan ons voorlegden”, vertelt Ward Broeckaert. “Je concentreren, dan bij elkaar komen, reflecteren en vervolgens je eigen werk hervatten; Deze mindset maakt deel uit van hun leer, en wat wij wilden bouwen, paste opvallend goed in dat verhaal. Wij hebben iets gesticht, een huis dat deze mentaliteit toelaat en stimuleert, en waar je echt íedereen kan tegenkomen.

Je komt mensen tegen die totaal niet bezig zijn met je eigen ideeën, waardoor je bijleert als bedrijf, maar ook als mens.

Geïnspireerd door de traditie en geschiedenis van de abdij, vervult Labora een ondersteunende rol. “Wij zijn, en voorzien een voedingsbodem voor kruisbestuiving en geïnspireerd werken.” Hierbij duidt Ward het belang aan van diversiteit en dialoog. “Diversiteit met betrekking tot achtergrond, wat mensen doen en waar ze mee bezig zijn is een voorwaarde voor échte kruisbestuiving. Je komt met elkaar in contact, waardoor je bijgevolg elkaars ideeën aftoetst en aftast.” Zo voorziet deze coworking de nodige voedingsstoffen voor een community die enerzijds zichzelf en anderzijds de lokale omgeving versterkt. Door deel uit te maken van dit netwerk, gaan de bezoekers met een beter werk, kunstwerk, bedrijf, project, etc. naar huis. “Net als je jouw project voorlegt aan mensen die normaal niet geïnteresseerd zijn in wat je doet, of er alleszins zelf niet mee bezig zijn, dán leer je écht bij. Niet alleen als bedrijf, organisatie, kunstenaar, etc. maar ook als mens.”

Wanneer de creatieve sector en de niet-creatieve sector met elkaar in dialoog treden, ontstaat een boekende situatie.

Zelf krijgt Ward enorm veel energie door nieuwe projecten uit de grond te stampen. “Verschillende mensen samenbrengen die de beste vaardigheden hebben en vervolgens iets opstarten. Het gewoon doén. Die periode waar je jezelf afvraagt of het wel gaat lukken, op welke manier je het best iets oplost: Dat strategisch-visionair denken spreekt me het meest aan. Om dat voor andere projecten opnieuw te doen, daarvoor sta ik op.”
Zo werkt Labora voor de nabije toekomst aan de bouw van creatieve ateliers. “Wanneer de creatieve sector en de niet-creatieve sector met elkaar in dialoog treden, ontstaat een boeiende situatie. Zij hebben namelijk nóg minder met elkaar te maken.” Voor de toekomst van Labora beeldt Ward zich de realisatie van verschillende hubs doorheen Vlaanderen in, waar je zinvol kan komen werken, al strevend naar een zo divers mogelijke samenstelling. Dat gaat in tegen specifieke bedrijventerreinen, want die zijn vaak zodanig gespecialiseerd in één subject. Diversiteit is echter net datgene wat meerwaarde biedt.

Deel het verhaal van Ward, Hendrik en Ward

Andere verhalen uit de buurt

De ondernemers in je stad of gemeente hebben vaak een grotere impact op hun omgeving dan je zou denken. Ontdek hier de verhalen achter de ondernemingen in jouw buurt.