IPARC
samenwerking in restauratie

IPARC (voluit International Platform for Art Research and Conservation) uit Kampenhout is gespecialiseerd in het conserveren en restaureren van oude en hedendaagse kunstwerken en sculpturen. In 2018 werd het door UNIZO uitgeroepen tot KMO van het Jaar.

“We zijn met vijf zaakvoerders”, zegt Leen Gysen, “in totaal telt IPARC 19 mensen. David, mijn man en schilderijrestaurateur, en ik wilden van in het begin een coöperatieve oprichten. In de aanloop naar de heropening van museum M in Leuven hadden we met andere restaurateurs gewerkt aan één collectie en gemerkt dat die kruisbestuiving heel inspirerend was. Kunst vraagt om een multidisciplinaire aanpak, en dat kan enkel door verschillende specialisaties samen te brengen."


"We nemen alle strategische beslissingen samen, met z’n vijven. Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel een bewuste keuze, die ons geen windeieren heeft gelegd. En ja, man en vrouw die samenwerken, dat is niet altijd even evident, maar uiteindelijk wel een absolute verrijking. David staat in voor de afdeling schilderijenrestauratie en het onderzoekslabo, ik neem de zakelijke aspecten onder mijn hoede, zoals financiering, HR, marketing, business development… Dat lukt prima. We zien elkaar niet elke dag. Allee, op het werk. Thuis komen we elkaar wat vaker tegen (lacht).”

We nemen alle strategische beslissingen met z’n vijven. We zijn een coöperatieve.

“60% van onze klanten komen uit de publieke sector. Musea, kerkfabrieken, gemeenten, steden, OCMW’s. De andere 40% zijn projecten voor privéklanten. Daar zit een belangrijk groeipotentieel, want publieke projecten worden gefinancierd met restauratiepremies en die zijn geplafonneerd. Hoe we aan die privéklanten komen? Via mond-tot-mondreclame. Iemand aan jouw kunstwerken laten komen, dat is een vertrouwensmandaat."


"We werken voor een kleine sector, maar wel eentje met gevarieerde concurrentie. Werken we voor een museum, dan concurreren we met restauratoren die ook meedingen naar die opdracht. Bij grote projecten zijn het veeleer de restauratie-aannemers of bouwaannemers waartegen we moeten opboksen. Of mee samenwerken, dat gebeurt ook."

Foto: Pat Verbruggen

"De bereidheid om voor zulke ingrepen de correcte prijs te betalen, blijft laag. Restaurateur is geen beschermd beroep, maar het is cruciaal voor het behoud en het beheer van ons nationaal erfgoed en dus om die reden maatschappelijk relevant."
"Een verzamelaar die een schilderij van Magritte in zijn collectie heeft, geeft sneller 75 euro per uur uit aan zijn garagist om de olie van zijn Porsche te laten verversen dan aan iemand die zijn schilderij onder handen neemt."


“Ik denk dat de lage prijzen in België enerzijds komen doordat veel concurrenten meedingen naar eenzelfde project, en anderzijds doordat we bij de kunstenaars worden gerekend. Kunstenaars zijn we zeker niet, want we creëren niet. We zijn eerder wetenschappers. Bij restauratie komt vakmanschap kijken en werk je met je handen, maar het onderzoek dat eraan voorafgaat, is minstens zo belangrijk. Dat onderzoek is kunsthistorisch en materiaaltechnisch, en er komt heel wat chemie bij kijken."


"Die prijsdruk lijkt er vooral in België te zijn. We werken ook voor Nederlandse, Franse en Duitse musea en daar ligt de marktprijs tot dubbel zo hoog. In de toekomst willen we nog uitbreiden naar andere landen, maar we moeten nog even nadenken hoe we dat gaan organiseren. Vandaag sturen buitenlandse verzamelaars hun werk naar België of sturen wij een projectteam ter plaatse."

“Een verzamelaar met een Magritte in zijn collectie geeft sneller 75 euro per uur uit aan zijn Porsche dan aan het onderhoud van zijn schilderij.”

“De vorige generaties hielden hun tips and tricks halsstarrig voor zich. Delen was uit den boze, je zou maar eens een concurrent vooruithelpen met jouw kennis. Dat maakt dat er intussen heel wat kennis en handelingen verloren zijn gegaan. En dat willen we in de toekomst voorkomen. We willen dat de kennis van onze founding partners – allemaal veertigers – overgedragen wordt. Het enige model is dan een structuur waarbij jongeren kunnen instromen, je hen opleidt en geleidelijk mee in je verhaal trekt. Coaching, levenslang leren en kennis delen zetten wij dus centraal. Zo is de toekomst verzekerd.”

Deel het verhaal van Leen

Andere verhalen uit de buurt

De ondernemers in je stad of gemeente hebben vaak een grotere impact op hun omgeving dan je zou denken. Ontdek hier de verhalen achter de ondernemingen in jouw buurt.