Color Navigator
Een beter en bewuster kleurgebruik.

Dat kleuren gelukkiger maken, lijkt logisch. Toch zijn we er zuinig op. Iets dat Thierry Lescrauwaet graag ziet veranderen. Hij bundelde 50 jaar wetenschappelijke kennis aan kleurensystemen en neuropsychologisch onderzoek samen in kleurentools voor consumenten en bedrijven. Met Color Navigator spoort Thierry de consument en bedrijven aan om meer en vooral bewuster kleur te gebruiken.

Voor Thierry begon het allemaal met een unieke ontmoeting met Luc Van Renterghem. Een gepassioneerde burgerlijk ingenieur die meer dan 50 jaar kleur bestudeerde en hoe kleur met onze hersenen en ons onderbewuste in relatie staan. Hij ontwikkelde ondermeer een uniek kleursysteem dat een wetenschappelijke basis vormt om kleurkeuzes van consumenten te voorspellen. “Ik moet toegeven dat ik altijd naar kleur heb gekeken zoals iedereen. Luc heeft voor mij een wereld doen opengaan en ons hele team ondergedompeld in kleur. Het is door hem dat we begeesterd zijn geraakt door de impact die kleur heeft op ons dagelijks leven en alle keuzes die we maken. Die impact is enorm.”

Door een rationelere aanpak van kleur kunnen bedrijven hun resultaten verbeteren en hun aankopen en voorraden beter beheren.
“We zijn begeesterd door de impact die kleur heeft op ons dagelijks leven. En die impact is enorm.”

Een juist kleurgebruik door bedrijven en consumenten en de impact op ons welzijn en duurzaamheid is de rode draad bij Color Navigator en de motivatie achter Thierry en zijn team. Iedere persoon heeft bovendien ook een eigen kleurprofiel dat gebaseerd is op de ondertoon van de huid, oogkleur en haarkleur. We weten allemaal dat sommige kleuren ons doen stralen en andere veel minder. Ook dit is pure wetenschap en hebben we verwerkt in onze applicatie MyColorPassport”. Ook op economisch en ecologisch vlak, willen we onze stempel drukken. “Een merk of product gamma met de juiste kleuren dat afgestemd is op de juiste doelgroep en toepassing verkoopt beter maar dankzij de wetenschappelijke onderbouw kunnen bedrijven bovendien hun aankopen en voorraden beter beheren en afstemmen op hun doelgroep en de markt. Ook online zorgt dat voor een betere match en minder leveringen heen en weer. Als je ziet wat er allemaal aan het einde van de solden overblijft en wordt vernietigd, dat is hallucinant. En dat wij daar iets aan kunnen doen, dat is geweldig.

Als je kijkt naar de overschotten die na de solden overblijven, dat is hallucinant. En dat wij daar iets aan kunnen doen, dat is geweldig.

De missie van Thierry is duidelijk: meer en beter kleurgebruik. Die boodschap wil hij meegeven aan bedrijven en consumenten maar Color Navigator wordt ook al onderricht aan hogere scholen en universiteiten. “We hopen dat mensen en professionals dankzij onze tools op een bewustere, creatievere en juistere manier met kleur omgaan. En daarvoor willen we iedereen sensibiliseren. We willen in de toekomst onze visie over het belang van kleur en de impact op ons welzijn reeds vroeg overbrengen zelfs vanaf de kleuterschool bij kinderen en hun ouders en standaard maken in zoveel mogelijk opleidingen op weg naar het professionele leven.”

Deel het verhaal van Thierry

Andere verhalen uit de buurt

De ondernemers in je stad of gemeente hebben vaak een grotere impact op hun omgeving dan je zou denken. Ontdek hier de verhalen achter de ondernemingen in jouw buurt.