DE 7 VERSCHILLENDE ONDERNEMERSTYPES IN VLAANDEREN

Een ondernemer is meer dan z’n product of dienst alleen. Meer nog, onze Vlaamse ondernemers vormen een grotere meerwaarde voor onze samenleving dan mensen vaak beseffen. Om een accuraat beeld te krijgen van de impact en de diversiteit in ons Vlaamse ondernemerslandschap, voerden we samen met Vlerick Business School een ondernemersonderzoek uit. 162 ondernemers vulden een uitgebreide vragenlijst in over hoe zij ondernemen. 

Zo kwamen we uit bij 7 ondernemerstypes:

  • Maker
  • Inspirator
  • Vernieuwer
  • Connector
  • Mentor
  • Realisator
  • Allrounder

DE IMPACT VAN ONZE ONDERNEMERS IN CIJFERS

Maker

Makers hebben een onvoorwaardelijke liefde voor hun dienst, product of ambacht. Geloofwaardigheid is goud, klant is koning. Hoogstaande kwaliteit, authenticiteit en een geweldige service zijn de basisbegrippen die dit soort ondernemer typeren.

Inspirator

Inspirators bruisen van ideeën, creativiteit en doorzettingsvermogen. Met idealisme en zingeving als drijfveer, dromen ze en laten ze anderen dromen. Maar ze zetten ook door tot hun dromen gerealiseerd zijn, wat hen alleen inspirerender maakt.

Vernieuwer

Vernieuwers zorgen voor vernieuwing in onze wereld. Ze zien wat beter kan en beschouwen het als hun missie om daar verandering in te brengen. Door te experimenteren en bij te sturen weten ze ook echt een verschil te maken, waar anderen dat vaak als onmogelijk bestempelden.

Connector

Connectors zijn sociale beestjes. Alles draait rond relaties en persoonlijk contact. Ze hebben meestal een groot netwerk dat centraal staat in hun manier van ondernemen. Dit type kom je ook vaak tegen in sociale projecten zoals liefdadigheid, buurtontwikkeling, …

Mentor

Mentors zijn de leerkrachten onder de ondernemers. Ze leren je hoe je dingen aanpakt en vervullen vaak een voorbeeldrol. Deze types wijden hun hele leven aan het ontwikkelen en aanscherpen van vaardigheden, zowel die van zichzelf als die van anderen.

Realisator

Realisators zijn de tempomakers. Ze blinken uit in het optimaliseren van werkprocessen en nieuwe markten aanboren. Dit zijn de doeners die knopen doorhakken en alles draaiende houden, vaak met een bloeiend bedrijf als resultaat.

Allrounder

Allrounders zijn een mix van verschillende types. Ze combineren meerdere talenten en passen zich makkelijk aan. Allrounders zijn vaak efficiënt, vindingrijk, coachend, sociaal, inspirerend en toegewijd. Hun grote kracht ligt dan ook in hun enorme veelzijdigheid.

Ben je zelf ook ondernemer?

Ontdek zelf wat jouw ondernermerstype ongeveer zou zijn via onze vereenvoudigde online test.

Doe de test